västerbotten elservice el elektriker nordmaling vbel

Parabol, Kabel-TV-nät

Våra tekniker installerar system för kabel-TV och Parabolantenn. Vi säljer och installerar paraboler och antenner samt utför projektering, installation och underhåll av fastighets- och multimedianät i flerbostadshus.

Västerbottens Elservice är CANT- certifierat. Det innebär att vi uppfyller de högt ställda krav som ställs på teknisk kompetens när det gäller att installera antenner och paraboler.